دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله با عنوان : واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله با عنوان : واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:47 صبح
 

فرم مشخصات و چکیده ­ی رساله:

عنوان رساله:

واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

محمد هاشمی

فناوری

1391

29/11/97

استاد راهنما:

علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول:

محمدرضا ميگون پوری

استاد مشاور دوم:

کمال سخدری

استاد داور خارجی:

داود حسین پور

استاد داور داخلی:

مهران رضوانی

استاد داور خارجی:

جهانیار بامدادصوفی

استاد داور داخلی:

آیت الله ممیز

نماینده تحصیلات تکمیلی:

مهران رضوانی

 

چکیده:

واکاوی شناسایی فرصت و عوامل موثر برآن در فناوری های همگرا و نوظهور، از مسائل جدید و پیش روی  جوامع انسانی است که کشورهای پیشرو در علم و فناوری، تمرکز اساسی بر آن دارند. در کشور ما نیز که کارآفرینی و به ویژه کارآفرینی فناورانه مورد توجه قرار دارد، می تواند موجبات ظهور استارت آپ های فناورانه توسط نسل جوان تحصیل کرده را به وجود آورد. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته  و فرصت‌هاي بدیع ناشي از آن، لازم است ابعاد مختلف این پدیده، خصوصاً شناسایی فرصت، به عنوان اولین گام از فرایند کارآفرینی فناورانه، شناخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله از نوع کیفی بوده و استراتژی تحقیق، مطالعه چندموردی است. گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق مطالعه موردها، شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشاهده ، فیلم، عکس، سایت و تحليل مستندات در شركت‌ هاي فعال در حوزه فناوريهاي همگرا در تهران و كرج انجام گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت فوق العاده دانش میان رشته ای در  ایده پردازی ، پرورش ایده و ارزیابی فرصت در قالب چرخه همگرایی- واگرایی و با تاکید بر رویکرد کشف و خلق می باشد. فهم میان رشته ای، نوآوري باز همگرا و سرمایه انسانی کارآفرینانه، به عنوان عوامل سازمانی موثر برفرایند شناسایی فرصت، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین عوامل محیطی موثر بر فرایند شناسایی فرصت، شامل توسعه فناوری های مرتبط و محیط رقابتی و نهادی می باشد.