دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله با عنوان : طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرآیند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله با عنوان : طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرآیند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:48 صبح
 

فرم مشخصات و چکیده­ ی رساله:

عنوان رساله:

طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرآیند  تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

سید علیرضا هاشمی نکو

سازمانی

1392

بهمن 1397

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن مبارکی

استاد مشاور اول:

دکتر علی رضاییان

استاد مشاور دوم:

دکتر نرگس ایمانی پور

استاد داور خارجی:

دکتر داود حسین پور

استاد داور داخلی:

دکتر علی داوری

استاد داور خارجی:

دکتر رضا رستمی

استاد داور داخلی:

دکتر حمید پاداش

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر علی داوری

چکیده:

 

فرآیند تصمیم گیری فرشتگان نسبت به سرمایه گذاران خطر پذیر از رسمیت کمتری برخوردار است و این فرآیند در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینان معمولا در اولین گام جدی برای جذب سرمایه خارجی با فرشتگان کسب و کار مذاکره می کنند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برای درک فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار و اهداف و باورهایشان از روش کیفی نظریه برخاسته از داده ها با رویکرد سیستماتیک بهره می برد. فرشتگان کسب و کار فعال در بازی های رایانه ای جامعه مورد بررسی در این تحقیق می باشند و نمونه گیری نظری از این جامعه تا رسیدن به اشباع تئوریک در مصاحبه یازدهم انجام شده است. در این تحقیق سعی شده تا تصمیم گیری به چشم یک فرآیند و با تاکید بر ذهنیات فرشتگان کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در جریان شناخت این فرآیند سعی شد تا با فراتر رفتن از مجموعه عوامل اثرگذار بر تصمیم فرشته کسب و کار به منطق اثرگذاری این عوامل نیز توجه گردد. این فرآیند شامل دو بخش کلان شناخت و ارزیابی فرصت می باشد و از آشنایی با کارآفرین شروع و به شراکت ختم می شود. اهداف و باورها در ارزیابی فرصت اثر گذار بوده و کل این فرآیند در بستر محیط خرد و کلان کسب و کار شکل می گیرد. فرشتگان کسب و کار با شناخت این فرآیند می توانند تفاوت های فردی و انتظارات شخصی خود را در تصمیم گیری لحاظ کنند و از سردرگمی در انتخاب فرصت های سرمایه گذاری رها شوند.