خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری علی مرجوی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری علی مرجوی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 29 بهمن 1397، 10:24 صبح
 

عنوان رساله: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی

مشخصات دانشجو: آقای علی مرجوی

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر بهروز زارعی

اساتید مشاور: دکتر علی میینی دهکردی- دکتر قنبر محمدی الیاسی

اساتید داور خارجی: دکتر محمد ابویی اردکان- دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی

اساتید داور داخلی: دکتر حمید پاداش زیوه- دکتر کمال سخدری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کمال سخدری

تاریخ دفاع: 29/11/97

زمان: ساعت 18

مکان: کلاس 204