خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری علی مرجوی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری علی مرجوی
 

عنوان رساله: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی

مشخصات دانشجو: آقای علی مرجوی

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر بهروز زارعی

اساتید مشاور: دکتر علی میینی دهکردی- دکتر قنبر محمدی الیاسی

اساتید داور خارجی: دکتر محمد ابویی اردکان- دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی

اساتید داور داخلی: دکتر حمید پاداش زیوه- دکتر کمال سخدری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کمال سخدری

تاریخ دفاع: 29/11/97

زمان: ساعت 18

مکان: کلاس 204