خبرهای سایت

تغییر ساعت درس برنامه ریزی ملی منطقه ای ( دکتر جعفری مقدم )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت درس برنامه ریزی ملی منطقه ای ( دکتر جعفری مقدم )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 27 بهمن 1397، 11:47 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس برنامه ریزی ملی / منطقه ای دکتر جعفری مقدم دوشنبه هاا ساعت 12-10 به ساعت 18-16 یکشنبه ها  انتقال یافته است .