خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید علیرضا هاشمی نکو

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید علیرضا هاشمی نکو
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 2:39 عصر
 

عنوان رساله: طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرایند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید

مشخصات دانشجو: آقای سید علیرضا هاشمی نکو

مقطع: دکتری

گرایش : سازمانی

استاد راهنما: دکتر محمد حسن مبارکی

اساتید مشاور: دکتر علی رضائیان- دکتر نرگس ایمانی پور

اساتید داور خارجی: دکتر داود حسین پور- دکتر رضا رستمی

اساتید داور داخلی: دکتر حمید پاداش زیوه- دکتر علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی داوری

تاریخ دفاع: 30/11/97

زمان: ساعت 8

مکان: اتاق شورا