خبرهای سایت

تغییرات ایجاد شده در برنامه کلاسی نیمسال دوم 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییرات ایجاد شده در برنامه کلاسی نیمسال دوم 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 12:00 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند تغییرات ذیل در برنامه کلاسی نیمسال دوم 97 ایجاد شده است.

-          درس تئوریهای کارافرینی دکتر نیک رفتار از یکشنبه ساعت 12-10 به سه شنبه ها ساعت 12-10 انتقال یافت.

-          درس تحلیل محیط دکتر رضوی از یکشنبه ها ساعت 18-16 به ساعت 16-14 همان روز انتقال یافت.

-          گروه جدید درس توسعه محصول دوشنبه ها ساعت 18-16 با دکتر طالبی با کد ارائه 3 ایجاد شده است .