خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری محمد هاشمی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری محمد هاشمی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 12:00 عصر
 

عنوان رساله: واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران

مشخصات دانشجو: آقای محمد هاشمی

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر علی مبینی دهکردی

اساتید مشاور: دکتر محمدرضا میگون پوری- دکتر کمال سخدری

اساتید داور خارجی: دکتر داود حسین پور- دکتر جهانیار بامداد صوفی

اساتید داور داخلی: دکتر آیت اله ممیز- دکتر مهران رضوانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهران رضوانی

تاریخ دفاع: 29/11/97

زمان: ساعت 18

مکان: کلاس 202