خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سید هادی فرحزادی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سید هادی فرحزادی
 

عنوان رساله: طراحی پیش سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی پژوهشی

مشخصات دانشجو: آقای سید هادی فرح زادی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر کامبیز طالبی

اساتید مشاور: دکتر سیدرضا حجازی- دکتر سیدمجتبی سجادی

اساتید داور خارجی: دکتر مجتبی امیری- دکتر مسعود کسایی

اساتید داور داخلی: دکتر علی داوری- دکتر نرگس ایمانی پور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نرگس ایمانی پور

تاریخ دفاع: 27/11/97

زمان: ساعت 8.30

مکان: اتاق شورا