خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 21 بهمن 1397، 9:40 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس الگوهای تصمیم گیری خانم دکتر ایمانی پور(ساعت ۱۰) امروز ۲۱ بهمن ماه برگزار نمی شود.