خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس الگوهای تصمیم گیری خانم دکتر ایمانی پور(ساعت ۱۰) امروز ۲۱ بهمن ماه برگزار نمی شود.