خبرهای سایت

عدم ارائه خدمات کتابخانه روز سه شنبه 16 بهمن ماه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم ارائه خدمات کتابخانه روز سه شنبه 16 بهمن ماه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 14 بهمن 1397، 2:11 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به دلیل برگزاری کارگاه سراسری دانشگاه تهران ویژه کتابخانه ها، روز سه شنبه مورخ 16/11/1397 کتابخانه از ساعت 8 الی14 از ارائه خدمات معذور است. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاری می شود.