خبرهای سایت

عدم ارائه خدمات کتابخانه روز سه شنبه 16 بهمن ماه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم ارائه خدمات کتابخانه روز سه شنبه 16 بهمن ماه
 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به دلیل برگزاری کارگاه سراسری دانشگاه تهران ویژه کتابخانه ها، روز سه شنبه مورخ 16/11/1397 کتابخانه از ساعت 8 الی14 از ارائه خدمات معذور است. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاری می شود.