خبرهای سایت

تغییر زمان ارائه درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان ارائه درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 14 بهمن 1397، 10:10 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند زمان ارائه درس تحلیل محیط دکتر رضوی از ساعت 18-16 به ساعت 16-14 یکشنبه ها تغییر یافته است .