خبرهای سایت

دومين اطلاعيه پذيرش استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي ۹۹-۹۸

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دومين اطلاعيه پذيرش استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي ۹۹-۹۸
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 بهمن 1397، 9:27 صبح
 

براساس موضوع پذيرش دانشجو از طريق آئين نامه استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ارشدبراي سال تحصيلي ۹۸-۹۹، به اطلاع مي‌رساند بر اساس مصوبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷ شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي آموزشي دانشگاه تهران از بين دانشجويان مقطع كارشناسي رتبه‌هاي اول تا سوم ورودي سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌هاي مشمول اين فراخوان (كليه دانشگاه‌هاي مندرج در ليست سطح بندي وزارت علوم، پيوست يك)، دانشجو مي‌پذيرد. كليه متقاضيان، از تاريخ 16/‏۱۱/‏۹۷ تا 26/‏۱۱/‏۹۷ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران (ems1.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت درخواست و بارگذاري فرم تكميل شده تقاضا براي رشته‌هاي مشمول اين فراخوان اقدام نمايند. متقاضياني كه در فراخوان اول تقاضاي خود را ارائه كرده‌اند، مجاز به ثبت مجدد درخواست نمي‌باشند. اطلاعات بيشتر در مورد شرايط ثبت نام و ليست هاي مشمول اين فراخوان در تاريخ شروع ثبت نام در وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به آدرس Academics.ut.ac.ir اطلاع رساني خواهد شد.