خبرهای سایت

برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای مسعود مرادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای مسعود مرادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 بهمن 1397، 2:04 عصر
 

عنوان رساله: تبیین مدل قصد کارآفرینانه در افراد فقیر با استفاده از رویکرد قابلیت ها

 نام دانشجو:مسعود مرادی

مقطع: دکتری

گرایش: کسب و کار

استاد راهنما: دكتر نرگس ایمانی پور

استاد مشاور اول: دكتر زهرا آراستی

استاد مشاور دوم: دكتر رضا محمدکاظمی

اساتيد داور: دكتر مجتبی امیری- دكتر پروانه گلرد- دكتر کامبیز طالبی- دكتر افسانه باقری

نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر کامبیز طالبی

تاریخ دفاع: 7/11/97

زمان: ساعت 17

مکان: کلاس 101