خبرهای سایت

برگزاری کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی ( دکتر مبارکی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی ( دکتر مبارکی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 15 دی 1397، 10:00 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس رفتار سازمانی ( دکتر مبارکی ) می رساند کلاس جبرانی روز یکشنبه 16/10/97  ساعت 17-13 برگزار می گردد.