خبرهای سایت

سمینار فرصت های کسب و کار در صنعت فوتبال با حضور کارآفرین بین المللی مهدی مهدوی کیا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار فرصت های کسب و کار در صنعت فوتبال با حضور کارآفرین بین المللی مهدی مهدوی کیا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 11 دی 1397، 6:00 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سمینار فرصت های کسب و کار در صنعت فوتبال با حضور کارآفرین بین المللی مهدی مهدوی کیا روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰
در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود.