خبرهای سایت

تمدی بازه زمان ارزشیابی اساتید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدی بازه زمان ارزشیابی اساتید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 10 دی 1397، 9:06 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان ارزشیابی اساتید از تاریخ 11/10/97 لغایت 21/10/97 تمدید شده است خواهشمند است در بازه مذکور ارزشیابی اساتید انجام شود لازم به یادآوری است در صورت عدم انجام ارزشیابی آموزش دانشکده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.