خبرهای سایت

استفاده از اتاق دانشجویان دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
استفاده از اتاق دانشجویان دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 دی 1397، 11:10 صبح
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری

با سلام و احترام

در جهت برآورد میزان استفاده از امکانات و فضای آموزشی دانشکده، خواهشمند است روزها و ساعات استفاده از اتاق دکتری را در فایل پیوست تکمیل نموده و فایل نهایی را صرفا با عنوان " اتاق دکتری" به آدرس پست الکترونیکی

Education_ent@ut.ac.ir   ارسال فرمایید.