خبرهای سایت

برگزاری کارگاه نقد تئوری: مطالعه موردی effectuation (تفکر اثرسازانه) و انتشار مقاله در مجلات کارآفرینی: راهکارها و تجارب با سخنرانی آقای دکتر حسام الدین ساروقی، عضو هیات علمی دانشگاه باتلر

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه نقد تئوری: مطالعه موردی effectuation (تفکر اثرسازانه) و انتشار مقاله در مجلات کارآفرینی: راهکارها و تجارب با سخنرانی آقای دکتر حسام الدین ساروقی، عضو هیات علمی دانشگاه باتلر
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 دی 1397، 9:18 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارگاه نقد تئوری: مطالعه موردی effectuation (تفکر اثرسازانه) و انتشار مقاله در مجلات کارآفرینی: راهکارها و تجارب روز سه شنبه مورخ  11/10/1397 از ساعت 10 الی 12 در آمفی تئاتر دانشکده با سخنرانی جناب آقای دکتر حسام الدین ساروقی عضو هیات علمی دانشگاه باتلر برگزار می شود. از دانشجویان گرامی مقطع دکتری دعوت به عمل می آید تا دراین کارگاه شرکت نمایند.