خبرهای سایت

اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص ساختار پایان نامه ها و رساله های دانشکده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص ساختار پایان نامه ها و رساله های دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 25 آذر 1397، 11:59 صبح
 

طبق بخشنامه دانشکده، دانشجویان محترم قبل از دفاع، موظف هستند فایل word پایان نامه/رساله خود را به کتابخانه ارسال نمایند. تا بررسی های لازم به جهت ساختار ظاهری و آنچه که در شیوه نامه های مربوطه قید شده است، انجام شود. شایان ذکر است رعایت دقیق کلیه موارد درج شده در شیوه نامه از جمله صفحات ابتدایی و انتهایی، صفحه شماری، پیوست ها، صفحه آرایی و ... و از همه مهمتر تطابق استنادهای درون متن با فهرست منابع و شیوه منبع نویسی به روش APA الزامی است.

 جهت رعایت اصول استناددهی و منبع نویسی می توان از نرم افزارهای EndNote و یا Mendeley استفاده کرد. برخی دانشجویان از گوگل اسکالر استفاده می کنند و به تجربه ثابت شده که شیوه منبع نویسی آن از مقاله ای به مقاله دیگر، متفاوت و مغایر با روش APA است.

لذا آن دسته از عزیزانی که از نرم افزارهای ذکر شده استفاده ننموده اند می بایست منابع فارسی و انگلیسی مندرج در فهرست منابع را یک به یک با دستنامه APA تنظیم نمایند. این دستنامه در وب سایت کتابخانه موجود است.

در صورتی که این موارد رعایت نشود فایل دانشجو مورد تایید نخواهد بود و با روندهای بررسی طولانی مواجه خواهد شد.