خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر خاوند کار )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر خاوند کار )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 25 آذر 1397، 10:40 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر خاوندکار ) می رساند کلاس جبرانی روز پنج شنبه مورخ 29/9/97 ساعت 11.45-8 برگزار می گردد.