خبرهای سایت

اطلاعیه درس مدیریت تحقیق و توسعه ( دکتر عربیون و دکتر معصومی )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس مدیریت تحقیق و توسعه ( دکتر عربیون و دکتر معصومی )
 

به اطلاع دانشجویان کلاس درس مدیریت تحقیق و توسعه ( دکتر عربیون و دکتر معصومی ) می رساند روز یکشنبه 25/9/97 ساعت 19-17 کلاس درس مذکور در دانشکده برق و کامپبوتر ط اول آزمایشگاه  vlsh برگزار می گردد.