اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

معيار هاي تخصيص امتياز حل مشكل صنايع و سازمان‌ها به پايان‌نامه‌ها

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
معيار هاي تخصيص امتياز حل مشكل صنايع و سازمان‌ها به پايان‌نامه‌ها
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:35 صبح
 

معيار هاي تخصيص امتياز حل مشكل صنايع و سازمان‌ها به پايان‌نامه‌ها( با تاييد رسمي از سازمان مربوطه)

1- تعريف دقيق مسئله يا مشكل سازمان و يا صنعت محل فعاليت

2- تهيه گزارش كارشناسي دقيق و تفصيلي مرتبط با موضوع در خصوص بخش‌ها و مواردي از پايان‌نامه كه مورد استفاده عملي سازمان‌ها جهت حل مسائل و مشكلات سازمان‌ها و صنايع قرار گرفته است.

3- تهيه گزارش كارشناسي دقيق در خصوص شيوه حل مسائل و مشكلات سازمان‌ها و صنايع بر اساس : الف) روش حل مسئله ب) زمان حل مسئله ج) هزينه حل مسئله د) ابعاد كيفي حل مسئله

گزارش موارد مذكور به تاييد واحد و بخش مربوطه رسيده و يك نسخه به بخش آموزش دانشكده تحويل داده شود.