خبرهای سایت

برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی در کتابخانه مرحله دوم و سوم

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی در کتابخانه مرحله دوم و سوم
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 آذر 1397، 1:14 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان خود کارگاهی تحت عنوان کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علمی برای انجام پایان نامه و پروژه های پژوهشی با تدریس جناب آقای دکتر سجادی روزهای یکشنبه مورخ 18 و 25/09/1397 از ساعت 12 الی 13 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.