خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک آقای دکتر چیت ساز

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک آقای دکتر چیت ساز
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 14 آذر 1397، 9:55 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت استراتژیک ( دکتر چیت ساز ) می رساند کلاس جبرانی روز پنج شنبه 15/9/97 ساعت 6:30 تا 11 در دانشکده برگزار می گردد.