خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک آقای دکتر چیت ساز

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک آقای دکتر چیت ساز
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت استراتژیک ( دکتر چیت ساز ) می رساند کلاس جبرانی روز پنج شنبه 15/9/97 ساعت 6:30 تا 11 در دانشکده برگزار می گردد.