خبرهای سایت

اطلاعیه بازه ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه بازه ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 11 آذر 1397، 11:28 صبح
 

به اطلاع می رساند، زمان ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ( توسط دانشجویان ) از تاریخ 17/9/97 لغایت 5/10/97 می باشد خواهشمند است در زمان اعلام شده ارزشیابی اساتید را انجام دهید. در صورت عدم ارزشیابی امکان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 همچنین رویت نمرات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از طریق سیستم جامع گلستان برای دانشجویان مقدور نخواهد بود.