خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی رستمیان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی رستمیان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 آذر 1397، 10:53 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی رستمیان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93 گرایش توسعه با عنوان «باز مفهوم پردازی هویت کارآفرینانه با رهیافتی انتقادی» در روز یکشنبه مورخ 11/09/1397 ساعت 16:30 در کلاس دکتری برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.