خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی سال ۹۴

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی سال ۹۴
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 آبان 1397، 9:16 صبح
 

به اطلاع می رساند در بهره برداری از فرصت مطالعاتی با حمایت دانشگاه ، دانشجويان دكتراي واجدين شرايط (ورودي ۹۴) می توانند مدارك فرصت مطالعاتي خودرا تكميل و طبق سهميه سال گذشته تا حداكثر ۱۵آبان ۹۷ از طریق واحد (امور بین الملل دانشکده) ارسال کنند.. از پذيرش دانشجوياني كه بهر دليل نقص مدرك دارند، معذور مي‌باشيم.

خاطرنشان مي‌سازد دانشجوياني كه پيش از اين معرفي گرديده‌اند و ارز دولتي دريافت داشته مبلغ حمايتي دانشگاه حدود ۲۵ ميليون تومان و در صورتي كه دانشجو موفق به دريافت ارز دولتي نگردد مبلغ حمايتي دانشگاه ۵۰ ميليون تومان مي‌باشد.

ظرفیت دانشکده کارآفرینی فقط یک نفر می باشد. ضمناً اگر واحد ‏آموزش بيش از ظرفيت تعیین شده دانشکده، نسبت به معرفي دانشجويان اقدام نماید فقط تا سهميه مجاز خود از طريق بين‌الملل، پذيرفته خواهند شد و مابقي در ليست مازاد سهميه قرار گرفته و پس از معرفي كليه پرديس / ‏دانشكده‌ها تا تاريخ مذكور چنانچه سهميه اضافي باقي مانده بود اقدام مي‌شود.

لازم به ذكر است آخرين خروج متقاضيان واجد شرايط، اسفند ۹۷ مي‌باشد.