خبرهای سایت

اطلاعیه مربوط به تاریخ تحویل نسخه نهایی پایان نامه برای دانشجویان ورودی 95

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه مربوط به تاریخ تحویل نسخه نهایی پایان نامه برای دانشجویان ورودی 95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 5 آبان 1397، 1:45 عصر
 

به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی 95 باید پایان نامه نهایی خود را جهت تعیین داور و دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ 30/09/1397به کارشناس گروه های آموزشی (سرکارخانم عدالتیار) تحویل دهند. به این منظور دو نسخه از پایان نامه را طبق ساختار تدوین نگارش پایان نامه تهیه و تحویل دهید.