خبرهای سایت

اطلاعیه مربوط به تاریخ تحویل نسخه نهایی پایان نامه برای دانشجویان ورودی 95

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه مربوط به تاریخ تحویل نسخه نهایی پایان نامه برای دانشجویان ورودی 95
 

به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی 95 باید پایان نامه نهایی خود را جهت تعیین داور و دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ 30/09/1397به کارشناس گروه های آموزشی (سرکارخانم عدالتیار) تحویل دهند. به این منظور دو نسخه از پایان نامه را طبق ساختار تدوین نگارش پایان نامه تهیه و تحویل دهید.