خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 5 آبان 1397، 8:51 صبح
 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 96 ،با توجه به اینکه در نیم سال سوم تحصیلی خود به سر می برید و نیم سال آینده (نیم سال دوم 97) آخرین سنوات تحصیلی مجاز شما می‌باشد، باید عنوان پایان نامه خود را تا 30/8/97 و همچنین پروپوزال پایان نامه را  تا 30/10/97 در گروه های آموزشی مربوطه تصویب کنید. توجه داشته باشید که تصویب به موقع پروپوزال، شرط ثبت نام در نیم سال دوم 97 است.