خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر حجازی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر حجازی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 2 آبان 1397، 8:50 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر حجازی از 5/8/97 لغایت 7/8/97 برگزار نمی گردد.