خبرهای سایت

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان سال 99-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان سال 99-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 2 آبان 1397، 8:49 صبح
 

دانشگاه تهران در اجراي سياست‌هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتروارائه تسهيلات به آنان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد، به استناد آئين نامه شوراي هدايت استعداددرخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه براي سال تحصيلي ۹۹-۹۸ ، از بين دانشجويان ۱۵ %  برتر مقطع كارشناسي  دانشگاه تهران و دارندگان رتبه‌هاي يك تا سه دانشگا ههاي سطح يك و دو كشور دانشجو مي‌پذيرد. دانشجویان می توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده شرايط پذيرش، به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir)مراجعه نمايند.  كليه متقاضيان، از تاريخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷ لغايت تا ۱۵/‏۰۸/‏۱۳۹۷  فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاري فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمايند. شايان ذكر است متقاضيان ساير دانشگاه‌ها (سطح يك و دو  كشور) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاري فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاري گواهي معدل / رتبه  فرم تقاضای تکمیل شده از دانشگاه محل تحصيل و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ريال از طريق درگاه الكترونيكي مي‌باشند. شايان ذكر است بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه، فقطدانشجوياني مي‌توانند از مزاياي اين آئين نامه استفاده كنند كه علاوه بر دارا بودن كليه شرايط مذكور، هيچگونه درس مردودي  بي اثر شده در كارنامه آنان وجود نداشته باشد.

يادآوري مي‌گردد پذيرش قطعي منوط به تأييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و تأييد صلاحيت عمومي خواهد بود.

 

 

فرم تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته جدید 

فرم گواهی معدل (مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها)

آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی98-99