خبرهای سایت

اطلاعیه ثبت نام نیم سال اول 97 دانشجویان مقطع دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ثبت نام نیم سال اول 97 دانشجویان مقطع دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 29 مهر 1397، 11:16 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی سال های 92، 93 و 94 می رساند برای ثبت نام نیم سال اول 97 فقط تا روز چهارشنبه 2 آبان مهلت دارند. دانشجویان باید فرم تمدید سنوات را تکمیل و پس از امضا استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی،  از منو پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزش درخواست تمدید سنوات داده و تصویر فرم تمدید سنوات را بارگذاری کنند.

ارائه اصل فرم تمدید سنوات و گزارش پیشرفت شش ماهه رساله به همراه گزارش پیوست آن به اداره آموزش تا روز 2 آبان الزامی است. برای دانشجویان ورودی سال 92 برگزاری سمینار سه فصل و ثبت نام مقاله مستخرج از رساله الزامی است. نامه ثبت نام مقاله در پیشخوان خدمت بارگذاری شود.