خبرهای سایت

تغییر ساعت کلاس درس مدیریت در سازمان های دانش محور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت کلاس درس مدیریت در سازمان های دانش محور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 29 مهر 1397، 9:16 صبح
 

کلاس درس "مدیریت در سازمانهای دانش محور" آقای دکتر میگون پوری در روز یکشنبه از ساعت 17 - 19 به ساعت 8 - 10 تغییر یافت .(مکان برگزاری کلاس 106 )