خبرهای سایت

تمديد ثبت نام هفتمين دوره مسابقات كن ست و اولين دوره در سطح بين المللي

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمديد ثبت نام هفتمين دوره مسابقات كن ست و اولين دوره در سطح بين المللي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 28 مهر 1397، 9:34 صبح