خبرهای سایت

کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 23 مهر 1397، 12:20 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند کتابخانه دانشکده کارآفرینی روز سه شنبه مورخ 1397/07/24 از ساعت 13 الی 15 در محل آمفی تئاتر دانشکده اقدام به برگزاری کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus  نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.