خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر حسینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر حسینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 22 مهر 1397، 9:57 صبح
 

کلیه کلاس های آقای دکتر حسینی امروز یکشنبه 22/7/1397 تشکیل نمی شود.