خبرهای سایت

جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 23 مهر 1397، 11:03 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند کتابخانه دانشکده کارآفرینی روز سه شنبه مورخ 24/07/1397 از ساعت 12 الی 13 در محل آمفی تئاتر دانشکده اقدام به برگزاری تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.