خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری - حمایت از رساله

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری - حمایت از رساله
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 18 مهر 1397، 12:37 عصر
 

دانشجویان گرامی مقطع دکتری

نامه شماره 1/1444126 مورخ 1397/6/18 مركز برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد امام ( ره )  در خصوص حمايت از رساله های تحصيلي مقطع دكتري، جهت استحضار به پيوست می باشد..