خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس مبانی کارآفرینی خانم دکتر باقری (گروه یکشنبه 8-10)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس مبانی کارآفرینی خانم دکتر باقری (گروه یکشنبه 8-10)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 17 مهر 1397، 2:38 عصر
 

کلاس مبانی کارآفرینی (خانم دکتر باقری) دانشجویان گروه یکشنبه 10-8 در تاریخ های 22 و 29 مهرماه و  همچنین 6/8/97 برگزار نمی گردد.