خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس کارآفرینی در بستر فناوری آقای دکتر خاوندکار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس کارآفرینی در بستر فناوری آقای دکتر خاوندکار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 15 مهر 1397، 3:23 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندکلاس کارآفرینی در بستر فناوری آقای دکتر خاوندکار امروز 15 مهرماه برگزار نمی شود.