خبرهای سایت

تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 11:05 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس الگوهای تصمیم گیر ی( دکتر ایمانی پور ) روز چهارشنبه 26/9/93 ساعت 10 لغایت 12 برگزار می گردد.