خبرهای سایت

تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس الگوهای تصمیم گیر ی( دکتر ایمانی پور ) روز چهارشنبه 26/9/93 ساعت 10 لغایت 12 برگزار می گردد.