خبرهای سایت

عدم دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از تاریخ 12/8/97 لغایت 15/8/97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از تاریخ 12/8/97 لغایت 15/8/97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 11 مهر 1397، 11:48 صبح
 

براساس اعلام مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه تهران به علت انجام اصلاحات  درمراحل صدور گواهي اشتغال به تحصيل، ارائه درخواست گواهي اشتغال به تحصيل از تاريخ 1397/8/12 الي تاريخ 1397/8/15  امكان پذير نمي باشد.