خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه برگزاری دفاع از رساله آقای محمدعلی بحرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه برگزاری دفاع از رساله آقای محمدعلی بحرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 9 مهر 1397، 9:58 صبح
 

عنوان رساله:  طراحی مدل مفهومی همکاری بنگاه­های جدید فناوری نانو و شرکتهای صنعتی در فرایند توسعه محصول جدید

 نام دانشجو:محمدعلی بحرینی

مقطع: دکتری

گرایش: فناوری

استاد راهنما: دكتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول: دكتر محمدرضا میگون پوری

استاد مشاور دوم: دكتر نیما حیرتی

اساتيد داور: دكتر حاجی حسینی- دكتر الیاسی- دكتر طالبی- دكتر حجازی

نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر محمدعلي مرادي

تاریخ دفاع: 9/7/97

زمان: ساعت 18.30

مکان: آمفی تئاتر