خبرهای سایت

اطلاعیه درس مبانی کارآفرینی ( دکتر جعفری مقدم )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس مبانی کارآفرینی ( دکتر جعفری مقدم )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 9 مهر 1397، 9:44 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند گروه جدید درس مبانی کارآفرینی آقای دکتر جعفری مقدم با کد 11 ارائه شده است دانشجویان می توانند در زمان ترمیم( حذف و اضافه ) درس مذکور را اخذ نمایند.